søndag den 16. september 2012

EFTERÅRETS ARBEJDSOPGAVER I MIN HAVE




















I forsommeren omformede jeg det store plænebed (rettede en krum side mod børnezonen op og forlængede det mod gavlzonen). Dette har betydet, af den nytilkomne del har krævet ekstra omsorg denne sommer, samt at det dette efterår skal fyldes mere op. Jeg skal have delt nogle af det store beds stauder og flytte dem til dets nye del, så flere gentagelser af de samme planter fremkommer. Nogle har også vokset sig så store nu, at de presser naboerne til at flytte. Jeg planter nemlig tæt – rigtig tæt – for jeg er ikke voldsomt tålmodig og vil gerne hurtigt se resultater – også selvom jeg så må flytte planter, når det hele bliver for snært.
Mon ikke også der i år bliver plads til foræringer til andre?

Sidste år plantede vi træer, så vi nær blev forpustede og anset for smårablende. 3 Himalaya-birk,som skal vokse sig mellemhøje og få den hvideste, hvide bark, blev plantet i havens sydøstlige hjørne omkring en siddeplads og hvide bede, og 2 forholdsvis store kuglenaur blev oligeledes plantet bagerst i haven for at skærme mod bagboernes vinduer. Disse fik yderligere hjælp til denne opgave af 3 høje thujaer, som danner en virkningsfuld lagdelt baggrund.
Derfor er der ikke planer om at sætte flere træer i haven…udover altså at plante endnu et blommetræ i hækbedet mod øst, så måske jeg ligefrem får blommer i haven fremover og ikke bare blommetræ!

En takshæk bør også snarligst blive plantet på hushjørnet mellem gavlzonen og det store haverum for at forstærke oplevelsen af overgang. Skal bare finde hanplanter, så jeg ikke skal frygte de giftige bær, som hunplanterne sætter i efteråret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kommentar bliver læst med interesse og glæde - og jeg vil være dig taknemmelig for, at du tog dig tiden.

Kærlig hilsen Katinka